Editorial Board

  • Share:
Director:YU Shuxun
Deputy Director:ZHOU Guomo    YING Yibin
Committee member:
Frank Berninger(德国) Hänninen Heikki(芬兰) WANG Lei WANG Siqun WANG Gaofeng
FANG Luming YIN Runsheng BAO Zhiyi LU Mengzhu LI Yan
LI Yongfu LI Chunyang RONG Junkang ZHU Zhujun LIU Beidong
LIU Hebin SUN Qingfeng SUN Weisheng WU Gang WU Jiasheng
WU Xueqian SHEN Yueqin SHEN Jinbo YING Yibin DU Huaqiang
ZHANG Dayu ZHANG Xiaochuan SONG Houhui SONG Xinzhang LU Dengsheng
CHEN Anliang CHEN Hua YANG Menghua JIN Chunde ZHOU Guomo
ZHOU Guoquan ZHENG Zhifu ZHENG Bingsong LIU Shenkui ZHAO Hongbo
JIANG Peikun QIN Hua QIAN Yongchang XU Qiufang XU Aijun
HUANG Jianqin CUI Minlong ZHANG Haibo PENG Changhui SHI Jinping
YU Shuxun TONG Zaikang ZENG Wei PEI Jianchuan Frank Berninger(德国)
Hänninen Heikki(芬兰)        
Editor-in-Chief: YING Yibin
Associate Editor:WU Jiasheng    QIN Hua


Release Date: 2020-04-02 Visited: 
  • Share: