Most View

1
A target tree management assistant decision-making system based on GIS
SHEN Zhenming, WANG Yixiang, WU Tianhang, PAN Weihua, TONG Zhipeng, ZHANG Huafeng
2013, 30(5): 633-639. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2013.05.001
2
Spatial variation of basic chemical properties and organic carbon storage for forest top-soil in Zhejiang Province
YE Ling-yan, FU Wei-jun, JIANG Pei-kun, LI Yong-fu, ZHANG Guo-jiang, DU Qun
2012, 29(6): 803-810. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2012.06.001
3
Technology advances of ecological restoration and environmental remediation of heavy metal mines
YAN Wenbo, LIU Dan, PENG Danli, LI Song, CHEN Junren, YE Zhengqian, WU Jiasen, WANG Hailong
2015, 32(3): 467-477. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.03.021
4
Expression and antibody preparation of nonstructural protein 1 for Japanese encephalitis virus from pigs
SHEN Hongxia, HAN Xiujie, ZHAO Fanfan, ZHANG Baoxin, YU Fengyan, WANG Xiaodu
2013, 30(3): 396-400. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2013.03.015
5
A comprehensive evaluation system for anti-typhoon performance of trees in coastal areas
XU Xiuyu, XIAO Li, WANG Minghuai, ZHANG Huaxin
2015, 32(4): 516-522. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.04.004
6
Adsorption of Zn2+ from a Zn2+-DEP (diethyl phthalate)composite solution using biochars in soil
QIAN Qian, YANG Xing, GUO Ming, QIN Peng, XU Song, WANG Hailong
2019, 36(6): 1051-1061. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.001
7
Forest landscape analysis with remote sensing data for Yuhang,Zhejiang Province
GUO Zheng, JIANG Hong, CHEN Jian, CHENG Miao-miao, JIANG Zi-shan, YU Shu-quan, LI Tu-sheng
2010, 27(1): 36-43. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2010.01.006
8
PhytOC in plant ecological system and its important roles in the global soil carbon sink
MENG Cifu, JIANG Peikun, XU Qiufang, ZHOU Guomo, SONG Zhaoliang, HUANG Zhangting
2013, 30(6): 921-929. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2013.06.018
9
Economic benefits analysis of elite cultivars of Camellia oleifera
ZHU Guohua, WU Liming, YAN Fuhua, NI Rongxin
2014, 31(4): 632-638. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.04.021
10
Huff Model used for green space layout of Guanhaiwei Town,Zhejiang,China
CHEN Shu, JIANG Wenwei, WANG Yuan
2013, 30(6): 887-895. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2013.06.013
11
Development of chloroplast SSR markers of Zanthoxylum bungeanum and their generality for interspecies and intraspecies
LI Siqiao, WEI Yi, LIU Hongyu, ZHANG Zhidong, ZHANG Ye, WANG Lihua, LIU Yulin
2019, 36(6): 1241-1246. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.023
12
Establishing and optimizing a SCoT-PCR system for Lycoris
JIANG Xiaofeng, GAO Yanhui, TONG Zaikang, HUANG Chunhong
2013, 30(3): 444-452. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2013.03.023
13
Research progress on the functions of GRAS transcription factors in medical plants
LIU Yunhui, LI Shen, WANG Yang, YANG Jian, ZHOU Wei, SHEN Yafang
2019, 36(6): 1233-1240. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.022
14
Applicability evaluation of competition indexes for Pinus tabuliformis plantations in Beijing
LI Chao, PEI Shunxiang, ZHANG Lianjin, GUO Jia, XIN Xuebing
2019, 36(6): 1115-1124. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.008
15
Morphological structure, composition, and organic carbon characteristics of soil agglomerations for alfalfa and ryegrass planting patterns
ZHANG Jiayang, LIN Fang, ZHAN Naicai, REN Min
2019, 36(6): 1077-1086. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.004
16
Behavioral responses of the yellow-spined bamboo locust, Ceracris kiangsu, towards solutions of ammonium bicarbonate and sodium chloride
FANG Rong, WU Hong, WANG Haojie, ZHANG Wei, GENG Xiansheng, SHU Jinping
2015, 32(3): 434-439. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.03.016
17
Growth and photosynthetic characteristic responses of Fraxinus malacophylla to different soil moisture conditions
HUANG Junwei, SUN Yonglei, ZHOU Jinxing, LIU Yuguo, WAN Long
2019, 36(6): 1254-1260. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.025
18
Evaluation and selection for avenue tree in Yunnan,China
ZHANG Xue-xing, SHI Ying, ZHOU Zhu, SHAO Jin-ping, LI Li-quan, TAN Dong, HE Rong, LIU Yun-cai
2011, 28(6): 922-926. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2011.06.014
19
Self-organization balance of Matsucoccus matsumurae in the pine forest ecological system
XIE Zhen, WU Zhongliang, ZHU Yunfeng, WANG Yongjun
2013, 30(3): 392-395. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2013.03.014
20
Cold-setting MUF resin adhesive prepared with concentrated fomaldehyde
XI Xuedong, LEI Hong, DU Guanben, WU Zhigang, CAO Ming, LIAO Jingjing
2016, 33(2): 300-305. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2016.02.016
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go